Co to jest EDUROAM?

Eduroam - (ang. Educational Roaming) jest międzynarodowym projektem sieci edukacyjnej.

Eduroam jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym przez organizację TERENA i jest skrótem od educational roaming - inicjatywy, która wyrosła z działañ europejskich akademickich sieci komputerowych.

Celem usługi eduroam jest udostępnienie bezpiecznej łączności do Internetu pracownikom i studentom ośrodków akademickich w całej europie. Nie jest wymagana zmiana konfiguracji, kiedy korzystamy z eduroam w różnych miejscach. Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce - http://www.eduroam.pl jak i za granicą - http://www.eduroam.org)

Usługa eduroam w Polsce jest dostępna poprzez infrastrukturę sieci PIONIER i podłączonych do niej sieci miejskich zarządzanych przez instytucje będące członkami Konsorcjum PIONIER.

Usługa eduroam jest współtworzona przez wszystkie instytucje, które z niej korzystają.

Jak korzystać z eduroam?

Najprostszy przypadek, to notebook wyposażony w MS Windows XP i w miarę nowoczesną kartę bezprzewodową. Użytkownik ma skonfigurowany dostęp do sieci o nazwie eduroam. Konfiguracja sieci ma włączoną obsługę protokołu 802.1x i określony sposob uwierzytelniania, zazwyczaj dane uwierzytelniające są zapisane w komputerze. W takiej sytuacji, po włączeniu komputera sieć powinna być od razu dostępna. Nie trzeba niczego konfigurować. Jeżeli w zasięgu notebooka widać również jakieś inne sieci bezprzewodowe, to użytkownik może musieć wybrać sieć eduroam z listy, która mu się pokaże, ale jeżeli w jego komputerze eduroam jest zapisana jako priorytetowa, to nawet tego nie będzie musiał robić.

W innych systemach operacyjnych procedura może wyglądać nieco inaczej, ale generalnie, poprawne skonfigurowanie wszystkiego w macierzystej uczelni powinno pozwolić na bezobsługowy dostęp do sieci w innych miejscach.

Więcej informacji na temat usługi eduroam można znaleźć na następujących stronach: